Wie is Tièkss ?

Tièkss is een vzw die door 3 schoolvrienden werd opgericht in 2018. Ze is nu in handen van Jordan Marx en Glenn Henris, twee jonge mannen geboren in 1995. Ze leerden elkaar kennen op de schoolbanken.

Op amper 15 jarige leeftijd heeft hun interesse voor sport ze samengebracht in de sporhumaniora en heeft ertoe geleid dat ze deze weg zijn blijven volgen tot ze hun diploma leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie hebben behaald.  

Sterk van deze ervaring en een onwankelbare vriendschap, hebben ze besloten om samen verder te gaan om aan jongeren (en minder jongen) hun passie voor sport en beweging aan te brengen.

Benieuwd naar de leden van ons team ? Neem zeker een kijkje in de rubriek ‘ Team’

Wat is Tièkss ?

Tièkss biedt sport aan. Onze doelgroep : kinderen en jongeren.

Ons doel is dat het kind of de jongere zijn talenten, motorische competenties, zelfvertrouwen, gezondheid, welbevinden en betrokkenheid op een plezierige en speelse manier tot ontwikkeling brengt om daarna de stap te durven zetten naar een sportvereniging van zijn keuze en zich verder te ontplooien.

We hebben als doel om de term ‘Brede school’ te vervullen in het sportdomein.

Daartoe organiseren of mede-organiseren we evenementen en activiteiten van allerlei aard om de activiteiten te promoten en daarbij ook de buurt te betrekken. Omdat sport mensen samenbrengt, bieden we activiteiten in alle genres en disciplines aan zoals sporttornooien, dans en alle andere activiteiten en producten in verband daarmee. 

Ten slotte bieden we ook tijdens de schoolvakanties verschillende vakantie initiatieven aan zoals sportstages en/of sportkampen voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. 

Op niveau van sociale ontwikkeling is het binnen de visie van de vzw om aan iedereen evenveel kansen te geven. Onze vzw staat dus open voor toegankelijkheid en inclusie binnenin haar activiteiten en andere acties dat ze zal ondernemen. 

Wij onderscheiden ons, omdat wij de sport naar de mensen brengen. De mensen hoeven zich niet te verplaatsen naar externe plaatsen, daar wij ons verplaatsen tot bij hun. We behoren tot de ‘online’ generatie en dus gebruiken we veel social media. Ook kunnen wij onze activiteiten in 2/3 talen geven (Nederlands, Frans & Engels). Tevens doen wij ook aan ‘immersie’ tijdens de stage-activiteiten. (Nederlands & Frans)